Make your own free website on Tripod.com

STARS


HEROS


1. RAJNIKANTH

2. SARATH KUMAR

3. VIJAY

4. VINEETH

5. KARTHIK

6. AJITH

7. PRABHU DEVA

8. ABBAS

9. VIVEK

10. KAMAL HASSAN


HEROINES


1. KAUSALYA

2. URVASI

3. SHALINI

4. AISHWARYA RAI

5. RAMBHA

6. MEENA

7. SIMRAN

8. SUVALEKSHMI

9. KUSHBOO

10. SANGEETHA